•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ქალაქ თბილისის საკრებულოში მუშაობა დაიწყო სამმხრივმა კომისიამ

ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესში ცვლილებებისა და დამატების თაობაზე თბილისის საკრებულოში მუშაობა დაიწყო სამმხრივმა კომისიამ (თბილისის საკრებულო: თბილისის მერიის არქიტეტურის სამსახური, საქართველოს არქიტეტორთა კავშირი). კომისიის სამუშაო დღედ განისაზღვრა ყოველი კვირის სამშაბათი 11:00 საათიდან - 14:00 საათამდე.

  

Jun 22, 2011

Arch Award

Union International of Architects

archtv.ge

10000 Architecture

masa

FABSR

ACE

სიახლეები
დღეს შემოსულია
აქტიური წევრები: 3
წევრები: 0
სტუმრები: 3
დღეს შემოსულია: 254